Ранг листи за кандидати кои биле на тестирање за Напредни ИТ вештиниАгенцијата за вработување на Република Македонија во рамки на постојната имплементација на проектот ,,Поддршка за вработување на млади“ финансиран од ЕУ, објавува јавен оглас за невработени лица (регистрирани како активни баратели на работа, на возраст до 29 години) заинтересирани за учество во Обука и советување за претприемништво


- Јавен Оглас на Македонски јазик

- Јавен Оглас на Албански јазик 

Обрасци за учество во проектот Самовработување со кредитирање и Самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години

повеќе...

Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

Оперативни Упатства за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот од Оперативниот План 2017 година и за Проектите Самовработување со кредитирање и Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места 

Акциски план за мониторинг на услугите за вработување

Акциски план за мониторинг на активните мерки за вработување


ЈАВЕН ОГЛАС ДО НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА И РАБОТОДАВАЧИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМАТА ПРАКТИКАНСТВО

повеќе...

Награда за Агенција за вработување за најдобар сајт на годината за 2016 година во категоријата владини/државни институции