Почитувани,

Ве информираме дека на 15.08.2017 година со почеток во 11:00 часот во просторитте на ЕУ инфо центарот ќе се одржи информативна средба со млади лица.

Целта на овој настан е промоција на активните мерки и услуги кои Агенцијата за вработување на РМ ги нуди во рамките на Проектот „Поддршка за вработување на млади“ финансиран од ЕУ. Целта на овој проект е да ги зголеми можностите за вработување на младите лица до 29 години преки зголемување на нивните компетенции.

Ве очекуваме, придружете ни се!Обуката за подготовка за вработување и вештини за барање на работа

Обуката за подготовка за вработување и вештини за барање на работа се финансира и спроведува од ИПА Проектот „Поддршка за вработување на млади“ како Компонента Д преку АВРМ. Планираниот опфат на учесници во оваа мерка е 1.400 млади лица до 29 години евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа на територијата на Р. Македонија...

повеќе...

Ранг листи за кандидати кои биле на тестирање за Напредни ИТ вештини


Агенцијата за вработување на Република Македонија во рамки на постојната имплементација на проектот ,,Поддршка за вработување на млади“ финансиран од ЕУ, објавува јавен оглас за невработени лица (регистрирани како активни баратели на работа, на возраст до 29 години) заинтересирани за учество во Обука и советување за претприемништво


- Јавен Оглас на Македонски јазик

- Јавен Оглас на Албански јазик 

Обрасци за учество во проектот Самовработување со кредитирање и Самовработување со кредитирање на млади лица до 29 години

повеќе...

Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

Оперативни Упатства за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот од Оперативниот План 2017 година и за Проектите Самовработување со кредитирање и Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места 

Акциски план за мониторинг на услугите за вработување

Акциски план за мониторинг на активните мерки за вработување


ЈАВЕН ОГЛАС ДО НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА И РАБОТОДАВАЧИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМАТА ПРАКТИКАНСТВО

повеќе...

Награда за Агенција за вработување за најдобар сајт на годината за 2016 година во категоријата владини/државни институции