РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕТТЕСТИРАЊЕТО ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ ИТ ВЕШТИНИ ОД ОП ЗА 2016 ГОДИНА повеќе...

СПИСОК НА СЕЛЕКТИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБУКА „ПРЕТПРИЕМНИШТВО И РАЗВОЈ НА БИЗНИС ВЕШТИНИ“САМОВРАБОТУВАЊЕ (ЦИКЛУС 1) - 2017 година


повеќе...

Список на селектирани кандидати за обука „Претприемништво и развој на бизнис вештини“ - Самовработување на лица со инвалидност (прв циклус) - 2017 година
повеќе...

Список на одобрени и одбиени бизнис планови во рамките на Проектот Самовработување со кредитирање

повеќе...

Ранг листа на кандидати за обуки JAVA Programmer SE7 - 6 циклус 

Ранг листа на кандидати за обуки MICROSOFT official training for MCSD: Web Application - 6 циклус

Ранг листа на кандидати за обуки за JAVA Programmer

Ранг листа на кандидати за обука за MCDS: Web Applications

СЕЛЕКТИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОДДРШКА ПРЕКУ ПРОГРАМАТА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ