Список на одобрени правни субјекти (пријави од 20.03.2017 до 04.04.2017 година) за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

Преземи

Список на одбиени правни субјекти (20.03.2017 - до 04.04.2017 година) за мерката 3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување

Преземи

СПИСОЦИ НА ОДОБРЕНИ И ОДБИЕНИ БИЗНИС ПЛАНОВИ ОД СТРАНА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ - I оглас во 2017 година (месец Март 2017)

повеќе...

СПИСОЦИ НА ОДОБРЕНИ И ОДБИЕНИ БИЗНИС ПЛАНОВИ ОД СТРАНА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРОЕКТОТ САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ НА МЛАДИ ЛИЦА ДО 29 ГОДИНИ - I ОГЛАС ВО 2017 ГОДИНА (МЕСЕЦ МАРТ 2017)

повеќе...
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕТТЕСТИРАЊЕТО ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ ИТ ВЕШТИНИ ОД ОП ЗА 2016 ГОДИНА повеќе...

СПИСОК НА СЕЛЕКТИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБУКА „ПРЕТПРИЕМНИШТВО И РАЗВОЈ НА БИЗНИС ВЕШТИНИ“САМОВРАБОТУВАЊЕ (ЦИКЛУС 1) - 2017 година


повеќе...

Список на селектирани кандидати за обука „Претприемништво и развој на бизнис вештини“ - Самовработување на лица со инвалидност (прв циклус) - 2017 година
повеќе...

Список на одобрени и одбиени бизнис планови во рамките на Проектот Самовработување со кредитирање

повеќе...

Ранг листа на кандидати за обуки JAVA Programmer SE7 - 6 циклус 

Ранг листа на кандидати за обуки MICROSOFT official training for MCSD: Web Application - 6 циклус

Ранг листа на кандидати за обуки за JAVA Programmer

Ранг листа на кандидати за обука за MCDS: Web Applications

СЕЛЕКТИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОДДРШКА ПРЕКУ ПРОГРАМАТА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ