РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕТТЕСТИРАЊЕТО ЗА УЧЕСТВО ВО ОБУКИ ЗА НАПРЕДНИ ИТ ВЕШТИНИ ОД ОП ЗА 2016 ГОДИНА повеќе...

Список на одобрени и одбиени бизнис планови во рамките на Проектот Самовработување со кредитирање

повеќе...

СПИСОК НА ФИРМИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОЕКТОТ КРЕДИТИРАЊЕ НА ПРАВНИ СУБЈЕКТИ (микро и мали претпријатија) ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ДО 29 ГОДИНИ - ПРВ ЈАВЕН ОГЛАС: ОКТОМВРИ (од 06.10.2016 до 20.10.2016 година)

повеќе...
Список на фирми кои ги исполнуваат условите за проектот Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за отворање на нови работни места - ПРВ ЈАВЕН ОГЛАС: ОКТОМВРИ (од 06.10.2016 до 20.10.2016 година)
повеќе...

ПРОГРАМА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ - 2016

повеќе...

Ранг листа на кандидати за обуки JAVA Programmer SE7 - 6 циклус 

Ранг листа на кандидати за обуки MICROSOFT official training for MCSD: Web Application - 6 циклус

Ранг листа на кандидати за обуки за JAVA Programmer

Ранг листа на кандидати за обука за MCDS: Web Applications

СЕЛЕКТИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПОДДРШКА ПРЕКУ ПРОГРАМАТА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ


СПИСОК НА СЕЛЕКТИРАНИ И ОДБИЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБУКА „ПРЕТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ“САМОВРАБОТУВАЊЕ (ЦИКЛУС 2) - 2016 година